ଆମ ବିଷୟରେ

କାରଖାନା ଚିତ୍ର |

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

ମୋର୍ଟନ୍ ମେସିନାରୀ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ବୟନ ମେସିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ସେବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ | ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ world ର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ |ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଜର୍ସି ମେସିନ୍, ଫ୍ଲେସ୍ ମେସିନ୍, ଜ୍ୟାକାର୍ଡ ମେସିନ୍, ରିବ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଓପନ୍ ଓସାର ମେସିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଭାରତ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଭିଏତନାମ କାରଖାନାକୁ ଅନ-ସାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛୁ | ଆମେ କେବଳ ଚାଇନିଜ୍ ଅଟୁ | ଉତ୍ପାଦନ ଯାହା ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ୟାମ ବାକ୍ସ ସହିତ ତାର ତାର ଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଯାହା ମେସିନ୍ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ |

ଆମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେତୁ ମର୍ଟନ୍ ମେସିନ୍ କମ୍ପାନୀ |ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଯୋଗ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଗଭୀରତା ଅଛି; କଞ୍ଚାମାଲ ଚୟନ, ତାଲିମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସାଇଟରେ ମେସିନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |

ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା |

ମୋର୍ଟନ୍ ମେସିନ୍ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବରେ ବିତରଣ କରି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସ te ଜନ୍ୟମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖେ |

ସେବା

d39951f3

ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟ ସେବା |

ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମାଗଣା ଡିଜାଇନ୍ ସେବା |ବୃତ୍ତିଗତ କପଡା ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି ଏବଂ ମେସିନ୍ ଆକାର ଚୟନ, ପୁରା ମେସିନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ |

d39951f3

ଚୁକ୍ତିନାମା ସେବା ଅଧୀନରେ |

କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିତରଣ, ସୁରକ୍ଷା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା |

d39951f3

ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା |

ଏକ ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ 100% ଉତ୍ସାହ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯାହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ |

ଆମେ ଯାହା କରୁ, ତୁମର କ୍ରୟ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା, ଏବଂ ତୁମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା |ମୋର୍ଟନ୍ ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଆଣିବ |

ସବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ସାମଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ |

ଅଂଶଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ରଖାଯାଏ, ଷ୍ଟକ୍ ରକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଆଉଟଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟକ୍ ର ନୋଟ୍ ନିଅନ୍ତି |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ନାମର ରେକର୍ଡ ନିଅ, ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିବ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ମେସିନ୍ ପରୀକ୍ଷା |ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ, ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ |

ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ technical ଷୟିକ ଦଳ, ନିଲମ୍ବିତ ତାର ଧାରଣ ଆମର ନୂତନ କ que ଶଳ, ଉଚ୍ଚ ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |

ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି 1 ବର୍ଷ, ୱାରେଣ୍ଟି ନୀତି ଏକ ପୃଥକ ଇମେଲରେ ପଠାଯିବ |

ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ VIP ସେବା |

କ small ଣସି ଛୋଟ ଅର୍ଡର ନାହିଁ, ଛୋଟ ଗ୍ରାହକ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ ଆମ ପାଇଁ VVVIP ଗ୍ରାହକ |
କେବଳ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ |ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ମୋର୍ଟନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବ |
ଦ୍ରୁତ ସେବା: 24h ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ |
ଥରେ ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ କୋଟେସନ୍ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ |
ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ: ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗାଇବାକୁ ପାଳନ କରୁ |
ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବିକ୍ରୟ girls ିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ |
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ Russian ଷ, ଫରାସୀ କିମ୍ବା ସ୍ପାନିଶ୍ କୁହନ୍ତି, ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁବାଦକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |
ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିଜ୍ଞତା: 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରୟ, ରପ୍ତାନି ନୀତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆମଦାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ପରିଚିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ମୋର୍ଟନ୍ ତୁମ ସହିତ ଏକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଶା କରେ!ଭଲ ଯୋଗାଣକାରୀ ଅଂଶୀଦାର ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ!

449fc300
e3b7084e
7da80471

ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଟ୍!